Για οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (3-2020)

Αρχεία για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.» Εξώφυλλο Περίληψη Διακήρυξης Αναλυτική Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων ΤΕΥΔ ΥΔ Αναπαραγωγής Τευχών  

Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

Αρχεία για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.» Αίτηση Περίληψη Τεύχος δημοπράτησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΜΕΝΙΚΟ

Αρχεία για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.» Αίτηση Περίληψη Τεύχος δημοπράτησης

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Αρχεία για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ» 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ 3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 7.ΕΣΥ 8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.ΣΑΥ 10.ΦΑΥ 11.ΕΑΑΔΗΣΥ – ΤΕΥΔ 12.ΥΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Αμουρίου

Αρχεία για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στο Τ.Κ. Αμουρίου» 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 6.ΕΣΥ 8.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 9.1.ΣΑΥ 9.2.ΦΑΥ 10.1.ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ 10.2.ΣΧΕΔΙΟ ΟΨΕΙΣ 11.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13.ΕΑΑΔΗΣΥ – ΤΕΥΔ 14.ΥΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΩΝ