Αρχική arrow Αποχέτευση arrow Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

(4 ψήφοι)

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμoδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑΕΛ).

Άρθρο 2

Σύστημα Αποχέτευσης .

Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλης Ελασσόνας ορίζεται το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες : “Αποχέτευση Ελασσόνας” και “Αποχέτευση Ελασσόνας Β’ φάση”.

Άρθρο 3

Βασικές έννοιες

1. Χωριστικό σύστημα είναι το σύστημα που λειτουργεί με ανεξάρτητους αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όμβρια (βρόχινα) νερά.

2. Μικτό ή παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά.

3. Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, και έχει κατασκευαστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ ή το Δήμο Ελασσόνας, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως εργατικές κατοικίες κ.λπ.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει στο υπόλοιπο δίκτυό της.

4. Δίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα και τα απόβλητα.

5. Δίκτυο όμβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια (βρόχινα) νερά.

6. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, είναι η μονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη (Ελασσονίτης ποταμός).

7. Λύματα είναι το σύνολο των υγρών και των μεταφερομένων με αυτά στερεών, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

8. Οικιακά λύματα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από κτίρια ή οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κ.λ.π.

9. Απόβλητα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου π.χ. από βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λ.π.

Τα απόβλητα, ανάλογα με την προέλευσή τους, ταξινομούνται σε Βιομηχανικά, Νοσοκομειακά, Εργαστηριακά και άλλα.

10. Όμβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

11. Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων ( σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιμοποιούμενου νερού και των μεταφερομένων μ’ αυτό στερεών, που αποβάλλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν μέσα σε κτίρια και οικόπεδα.

12. Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου θεωρείται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

13. Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τον μηχανοσίφωνα στον οποίο καταλήγουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όμβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης. Ο καιρός τώρα
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 30 °C
Πέμπτη, 22 Αύγ
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 19 ως 35 °C
Παρασκευή, 23 Αύγ
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 19 ως 34 °C